โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 2 Project 0 3 0 0
2010 การเตรียมและการศึกษาสมบัติการเรืองแสงของ MgAl2O4 ที่เจือด้วยไอออนของธาตุหายากและโลหะทรานซิชัน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2008 การย่อยสลายสีย้อมผ้าบางชนิดโดยใช้แผ่นฟิล์มของผลึกไทเทเนียขนาดนาโนประสิทธิภาพสูง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 3 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 4 Project 4 3 0 0
2011 การเตรียมและการศึกษาสมบัติการเรืองแสงของ MgAl2O4 ที่เจือด้วยไอออนของธาตุหายากและโลหะทรานซิชัน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2011 การเตรียมและศึกษาสมบัติแผ่นฟิล์มขนาดนาโนของผลึก TiO2 ที่เจือด้วยโลหะเพื่อย่อยสลายสารอินทรีย์ ที่เป็นมลพิษ ภายใต้แสงยูวีและวิสซิเบิล หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2009 การย่อยสลายสีย้อมผ้าบางชนิดโดยใช้แผ่นฟิล์มของผลึกไทเทเนียขนาดนาโนประสิทธิภาพสูง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 4 2 0 0
2008 การเตรียมและการศึกษาสมบัติการเรืองแสงของผลึก ZnS ขนาดนาโนเมตรที่เติมด้วยไอออนของโลหะทรานซิชันปริมาณเล็กน้อยบางชนิด หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 2 Project 0 0 0 0
1998 การพัฒนาสภาวะการเผาซัพไฟร์สีแดง ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
1997 การศึกษาและพัฒนาสภาวะการเผาพลอยซัฟไฟร์สีแดง ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0