โครงการวิจัยคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ศรีราชา ปี 2023

14

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2023

5

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2023

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2023

6

Project

โครงการวิจัย ปี 2023

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2023

0

Award

รางวัล ปี 2023

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year:

<< 20232012 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 1 Project 0 0 0 0
2023 การวิจัยด้านโลจิสติกส์และระบบราง พ.ศ. 2566 ผู้ร่วมวิจัย เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 4 Project 2 0 0 0
2023 การศึกษาประสิทธิภาพของความแข็งแรงเนื่องจากการบ่มแข็งในกระบวนการหลอมเศษของโลหะผสมอะลูมิเนียม-แมกนีเซียม-ซิลิคอน เกรด A356 เพื่อการนำกลับมาใช้ใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ หัวหน้าโครงการ เงินรายได้มหาวิทยาลัย 1 0 0 0
2023 การพัฒนาดัชนีชี้วัดความเปราะบางของการทำประมงชายฝั่ง กรณีศึกษาการเพาะเลี้ยงหอยแมลงภู่ในอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้มหาวิทยาลัย 0 0 0 0
2023 การพัฒนาแผ่นแซนวิสที่มีแกนกลางแบบฝาขวดน้ำจากขยะพลาสติก ระยะที่ ๒ หัวหน้าโครงการ เงินรายได้มหาวิทยาลัย 0 0 0 0
2023 การพัฒนาประสิทธิภาพของโลหะอะลูมิเนียมผสมเกรด A356 โดยการเติมธาตุเออร์เบียมเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมทางการเกษตร หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 1 Project 0 0 0 0
2023 โครงการวิเคราะห์ความแข็งแกร่งแท่นปืนและโครงสร้างเรือสำหรับเรือตรวจการใกล้ฝั่ง ชุดเรือ ต.997 และเรือ ต.998 หัวหน้าโครงการ องค์กรอิสระและเอกชน 0 0 0 0