โครงการวิจัยสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ปี 2012

2

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2012

11

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2012

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2012

9

Project

โครงการวิจัย ปี 2012

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2012

0

Award

รางวัล ปี 2012

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year:

<< 202420232018 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 6 Project 1 10 0 0
2012 การพยากรณ์ปริมาณความต้องการสินค้าเพื่อควบคุมสินค้าคงคลัง หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
2012 การวิเคราะห์และการป้องกันต้นทุนคุณภาพในกระบวนการซ่อมตู้แช่เย็นกรณีศึกษา บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
2012 การศึกษาประเภทแป้งมีผลต่อการขึ้นโพรงแบบสำหรับเครื่อง Selective vacuum manufacturing หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 1 0 0
2012 การลดของเสียในกระบวนการผลิตชิ้นส่วนท่อไอเสียรถจักรยานยนต์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
2012 โครงการวิจัยการจัดการวิศวกรรม 2012 หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 5 0 0
2012 การสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างรวดเร็วยด้วยแบบจำลองภาพวาด หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 1 0 0