โครงการวิจัยสาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม ปี 2010

3

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2010

4

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2010

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2010

2

Project

โครงการวิจัย ปี 2010

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2010

0

Award

รางวัล ปี 2010

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year:

<< 2022202120172007 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< 20222021 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 2 Project 2 4 0 0
2010 การอ่านอัตตลักษณ์ผ่านภูมิทัศน์วัฒนธรรมในสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างของกระเหรี่ยง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2010 การปลูกต้นไม้ของ ร.ต.ต.วิชัย สุริยุทธ กับการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์สาธารณะชุมชน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 3 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0