โครงการวิจัยภาควิชาสัตววิทยา ปี 2016

41

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2016

10

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2016

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2016

22

Project

โครงการวิจัย ปี 2016

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2016

20

Award

รางวัล ปี 2016

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 3 Project 0 0 0 0
2016 ประสิทธิภาพและกลไกของสารกระดุมทองเลื้อยเพื่อการเกษตรอินทรีย์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2016 การตอบสนองทางภูมิคุ้มกันและการแสดงออกของโปรตีนในเมือกและเลือดของหอยทากยักษ์แอฟริกัน (Achatina fulica) ภายหลังการติดเชื้อแบคทีเรีย Pasteurella multocida หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2016 การศึกษา Sequestration ของเชื้อ Plasmodium berghei ด้วยวิธี Intravital Imaging หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 13 Project 10 5 0 0
2016 ผลของสารกำจัดวัชพืชพาราควอทต่อการพัฒนาของเอมบริโอของปลาดุกบิ๊กอุย หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2016 ผลของสาร p-coumaric acid ในหนูไมซ์ที่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดภาวะสมองขาดเลือดและภาวะเลือดไปเลี้ยงสมองลดลงต่อเนื่องยาวนาน หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 2 0 0 0
2016 การศึกษาความหลากหลายของมอลลัสก์ในประเทศไทยเพื่อพัฒนาศักยภาพมูลค่าทางเศรษศาสตรฺ์ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 1 0 0
2016 สารสกัดจากพืชที่มีสมบัติเร่งการเพิ่มจำนวนเซลล์ ซ่อมแซมดีเอ็นเอที่เสียหาย และต้านการตายของเซลล์ หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2016 การทดสอบคุณภาพของน้ำเชื้อสุกรที่มีสารสกัดจากพืช หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 0 0 0
2016 การพัฒนาแบบจำลองวิถีเมแทบอลิซึมระดับจีโนมของ Cordyceps militaris หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
2016 การศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดต้นกระดุมทองเลื้อยและกลไกที่ใช้ในการสร้างความต้านทานในหนอนกระทู้ผัก, Spodoptera lituraFabricius (Lepidoptera: Noctuidae) เพื่อการเกษตรอินทรีย์ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2016 การปรับปรุงคุณภาพและความแม่นยำของแบบจำลองวิถีเมแทบอลิซึมระดับจีโนมของ Aspergillus oryzae โดยการค้นหาและศึกษาหน้าที่ของโปรตีนขนส่งด้วยเทคนิคทางชีวสารสนเทศ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 2 0 0
2016 การค้นหาสารออกฤทธิ์กำจัดหนอนใยผักชนิดใหม่ที่มีประสิทธิภาพจากอนุพันธ์ไทมอล ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2016 การประเมินความเป็นพิษของอาทราซีนต่อระบบภูมิคุ้มกันของหอยกาบน้ำจืด Hyriopsis bialata Simpson, 1900 หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2016 การสังเคราะห์ไฮดรอกซีอะพาไทต์และไบเฟสิกฟอสเฟตจากเปลือกหอยมุกน้ำจืด Chamberlainia hainesiana (Lea, 1856) ด้วยวิธีบดผสมสารด้วยลูกบอลและการเผาให้ความร้อน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2016 ชนิดของ Tetrahymena ที่เป็นปรสิตในปลาหางนกยูง และการทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดน้ำมันหอมระเหยบางชนิดเพื่อลดปริมาณ Tetrahymena ในหลอดทดลอง หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2016 การศึกษาปฏิสัมพันธ์ของสารไทเอโซลแอนตี้ไบโอติกและโปรตีนฟอกซ์เอ็มวัน ในการยับยั้งการดื้อยาของเซลล์มะเร็งเต้านม หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 2 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 6 Project 0 2 1 0
2016 ศักยภาพของใช้สารสกัดจากพืชบางชนิดเพื่อลดความทนทานของหนอนกระทู้ผักต่อสารไพรีทรอยด์ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2016 เครื่องตรวจวัดสารปนเปื้อนฟอร์มาลินในอาหารทะเลแบบพกพาได้ ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 2 0 0
2016 ความสามารถในการยับยั้งการอักเสบของไคโตซานต่อการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันภายนอกร่างกายของเซลล์มดลูกวัว หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2016 การเปรียบเทียบแบบแผนเปปไทด์และโปรตีนจากเซลล์สืบพันธุ์ เซลล์ต้นกำเนิดและอวัยวะภายในของหอยเป๋าฮื้อ Haliotis diversicolor ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2016 การพัฒนาผลิตภัณฑ์มะพร้าวน้ำหอมเชิงพาณิชย์ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 1 0
2016 การอนุรักษ์หอยตะเภาบริเวณหาดหยงหลำและเกาะมุก อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0