โครงการวิจัยภาควิชาสัตววิทยา ปี 2005

8

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2005

5

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2005

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2005

5

Project

โครงการวิจัย ปี 2005

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2005

0

Award

รางวัล ปี 2005

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 2 Project 2 4 0 0
2005 การศึกษาความเป็นไปได้ในการนำมะระขี้นกลดความสมบูรณ์พันธุ์ในหนูวิสตาร์แรทเพศผู้เพื่อเป็นยาคุมกำเนิดเพศชายชั่วคราว หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 1 1 0 0
2005 ประสิทธิภาพของสารสกัดใบหูกวางเพื่อควบคุมเชื้อแบคทีเรียในปลากัด หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 1 3 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 3 Project 1 3 0 0
2005 ผลของ androgenic gland ต่อการพัฒนาอวัยวะสืบพันธุ์ของกุ้งกุลาดำและความสมบูรณ์เพศของกุ้งกุลาดำเพศผู้ที่ได้จากการเลี้ยงในบ่อ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2005 ปรสิตในลูกปลาบึกและปลาบึก หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 3 0 0
2005 โครงการย่อย การวิเคราะห์สาระสำคัญและการศึกษากลไกการออกฤทธิ์ของสาระสำคัญจากผลิตภัณฑ์ สมุนไพรที่มีต่อศัตรูพืชและผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้าน หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0