โครงการวิจัยภาควิชาสัตววิทยา ปี 2003

0

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2003

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2003

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2003

6

Project

โครงการวิจัย ปี 2003

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2003

0

Award

รางวัล ปี 2003

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 6 Project 3 2 0 0
2003 การใช้สารสกัดจากพืชสมุนไพรบางชนิด เพื่อควบคุมศัตรูพืชและสัตว์ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2003 ความเป็นไปได้ในการตรวจฮอร์โมนเพศในอุจจาระกวางป่าไทยด้วยวิธี ELISA หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2003 ปรสิตในปลาบึกและลูกปลาบึก หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 3 2 0 0
2003 การใช้วิธีการทางฟิสิกส์ในการควบคุมแมลงศัตรูผัก หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2003 การสำรวจชนิดปรสิตในปลาในแม่น้ำโขง หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (นอกประเทศ) 0 0 0 0
2003 การใช้หอยกาบน้ำจืดและสาหร่ายหางกระรอกเพื่อลดปริมาณความขุ่นของน้ำจากบ่อเลี้ยงปลา หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0