ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรม แนวโน้มการเข้าทำลายพืชอาศัยอื่น และการสืบพันธุ์แบบใช้เพศของเชื้อรา Colletotrichum gloeosporioides