การตัดต่อและการศึกษาในระดับโมเลกุลของยีนควบคุมขบวนการสร้างสารลิกนินและการพัฒนาระบบการถ่ายยีนในยูคาลิปตัส


แสดงความคิดเห็น

(0)