ลักษณะเฉพาะของเพชรไทยและความเป็นไปได้ของแหล่งกำเนิด