การพัฒนามายองเนสพลังงานต่ำโดยใช้ Oatrim-5 เป็นสารทดแทนไขมัน