การจัดการช้างป่าและถิ่นอาศัยในระยะยาวในพื้นที่วิกฤตความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าเพื่อการจัดการอย่างยั่งยืนของประเทศไทย

Sub Project

Publish Year International Journal 4
2024 exJoshua P. Twining, exChris Sutherland, ex Andrzej Zalewski, exMichael V. Cove, exJohnny Birks, exOliver R. Wearn, exJessica Haysom, exAnna Wereszczuk, exEmiliano Manzo, exPaola Bartolommei, exAlessio Mortelliti, exBryn Evans, exBrian D. Gerber, exThomas J. McGreevy Jr., exLaken S. Ganoe, exJuliana Masseloux, exAmy E. Mayer, exIzabela Wierzbowska, exJan Loch, exJocelyn Akins, ex Donovan Drummey, exWIllIam McShea, exStephanie Manke, exLain Pardo, exAndy J. Boyce, exSheng Li, exRoslina Binti Ragai, inดร.รองลาภ สุขมาสรวง, รองศาสตราจารย์, ex?lvaro Jos? Villafa?e Trujillo, exCarlos L?pez-Gonz?lez, exNalleli Elvira Lara-D?az, exOlivia Cosby, exCristian N. Waggershauser, exJack Bamber, ex Frances Stewart, exJason Fisher, exAngela K. Fuller, exKelly A. Perkins, exRoger A. Powell, "Using global remote camera data of a solitary species complex to evaluate the drivers of group formation", Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, ปีที่ 121, ฉบับที่ 12, มีนาคม 2024, หน้า 1-8
2024 exJirapar Nasoongnern, inนายวรงค์ สุขเสวต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exJesada Noowong, exBunyathiporn Kaewdee, exNiphaporn Pisarn, inดร.รองลาภ สุขมาสรวง, รองศาสตราจารย์, "Abundance, activity pattern and habitat suitability of the selected wildlife species in Ob Khan National Park, Northern Thailand", Journal of Wildlife and Biodiversity, ปีที่ 8, ฉบับที่ 2, เมษายน 2024, หน้า 81-102
2024 inดร.รองลาภ สุขมาสรวง, รองศาสตราจารย์, inดร.นริศ ภูมิภาคพันธ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, exรัตนวัฒน์ ไชยรัตน์, exมนันยา พลาอาด, exนรเศรษฐ์ เขียวศรี, exขวัญฤทัย จรัสเพ็ชร, exปานวริศ ปานศรี, exเจษฎา หนูวงศ์, "Status of wild elephant, conflict and conservation actions in Thailand", Biodiversitas, ปีที่ 25, ฉบับที่ 4, เมษายน 2024, หน้า 1479-1498
2024 exApinya Saisamorn, exSomphot Duangchantrasiri, ex Mayuree Sornsa, inนายวรงค์ สุขเสวต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exอนรรฆ พัฒนวิบูลย์, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, "Recovery of globally threatened ungulate species in Huai Kha Khaeng Wildlife Sanctuary, Thailand", Global Ecology and Conservation, ปีที่ 53, ฉบับที่ -, กันยายน 2024, หน้า 1-19