การพัฒนาและผลิตชุดทดสอบโรคเซอร่าแบบตกตะกอนอย่างง่ายและรวดเร็ว จากเชื้อ ทริปปาโนโซมา อีแวนซัย สายพันธุ์ไทย