ระบบผลิตและพัฒนานักวิจัยขั้นสูงเพื่อสร้างความพร้อมในการแข่งขันด้านการเกษตรและอาหาร

Sub Project

Publish Year International Journal 4
2023 inนางสาวธีราภรณ์ พูลพิพัฒน์, อาจารย์, exTaylor Heckman, inดร.วิศณุ บุญญาวิวัฒน์, รองศาสตราจารย์, exPattarawit Kerddee, inนางสาวสกุณา พัฒนกุลอนันต์, exEsteban Soto, inดร.วิน สุรเชษฐพงษ์, รองศาสตราจารย์, "Concurrent infections of Streptococcus iniae and Aeromonas veronii in farmed Giant snakehead (Channa micropeltes)", Journal of Fish Diseases, ปีที่ -, ฉบับที่ -, มีนาคม 2023, หน้า 1-13
2023 exJessica Kaye Turner, exSasakorn Sakulpolwat, exSuchanuch Sukdanon, inดร.ธัชกร เลิศวรรณการ, อาจารย์, exPitchaporn Waiyamitra, exChutchai Piewbang, exFelipe Pierezan, exSomporn Techangamsuwan, exEsteban Soto, inดร.วิน สุรเชษฐพงษ์, รองศาสตราจารย์, "Tilapia lake virus (TiLV) causes severe anaemia and systemic disease in tilapia", Journal of Fish Diseaes, ปีที่ -, ฉบับที่ -, มีนาคม 2023, หน้า 1-9
2023 exMELBA G. BONDAD-REANTASO, exBrett MacKinnon, exIDDYA KARUNASAGAR, exSophie Fridman, exVICTORIA ALDAY-SANZ, exEDGAR BRUN, exMarc Le Groumellec, exAihua Li, inดร.วิน สุรเชษฐพงษ์, รองศาสตราจารย์, exIndrani Karunasagar, exBin Hao, exAndrea Dall'Occo, exRuggero Urbani, exAndrea Caputo, "Review of alternatives to antibiotic use in aquaculture", Reviews in Aquaculture, ปีที่ -, ฉบับที่ -, มีนาคม 2023, หน้า 1-31
2022 exDorothea V. Megarani , exLowia Al-Hussinee, exKuttichantran Subramaniam, exPreeyanan Sriwanayos, ex Kamonchai Imnoi, exBill Keleher, exPamela Nicholson, inดร.วิน สุรเชษฐพงษ์, รองศาสตราจารย์, exPuntanat Tattiyapong, exPaul Hick, exLori L. Gustafson, exThomas B. Waltzek, "Development of a TaqMan quantitative reverse transcription PCR assay to detect tilapia lake virus", Diseases of Aquatic Organisms, ปีที่ 152, ฉบับที่ -, ธันวาคม 2022, หน้า 147-152