การเพิ่มมูลค่าผลพลอยได้จากกระบวนการผลิตโยเกิร์ตโปรตีนทางเลือกจากพืชด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อการผลิตสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพและวัสดุดูดซับของเสียจากสัตว์เลี้ยงที่ผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติ