การจัดเรียงตัวของโมเลกุลในสองแกนและสมบัติทางกายภาพของฟิล์มพอลิ(แลคติก แอซิด) ที่เสริมสภาพพลาสติกผสมอนุภาคเคลือบเงินนาโน สำหรับบรรจุภัณฑ์อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์