เซนเซอร์วัดความชื้นแบบพืชสวมใส่ได้โดยใช้วัสดุควอนตัมดอทเพื่อการตรวจวัดการคายน้ำของพืชแบบเรียลไทม์