ชุดเครื่องมือเพิ่มศักยภาพรถแทรกเตอร์ขนาดเล็กเพื่อการทำงานในไร่อ้อย