การศึกษาปัจจัยของกระบวนการไฮโดรเทอมัลคาร์บอไนเซชันในการปรับปรุงเปลือกกุ้งจาก กระบวนการแปรรูปเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงชีวภาพและการใช้เป็นวัตถุดิบตั้งต้นสำหรับการ ผลิตวัสดุคาร์บอนรูพรุนสูง