การศึกษาเครือข่ายการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับการเข้ากันได้ของต้นตอและยอด มะเขือเทศ (rootstock-scion compatibility) โดยใช้ต้นตอของมะเขือเทศต้านทานต่อโรคเหี่ยวเหลืองด้วยเทคโนโลยีทรานสคริปโตมิกส์