การประเมินเชื้อพันธุกรรมมะเขือเทศต้านทานต่อโรคเหี่ยวเหลืองและถอดรหัสพันธุกรรมโดยใช้เทคนิค DArTseq เพื่อใช้เป็นแหล่งข้อมูลพื้นฐานในการปรับปรุงพันธุ์