วิจัยและพัฒนาการตรวจสอบคุณภาพมังคุดโดยไม่ทำลายด้วยเทคนิคการถ่ายภาพรังสีเทระเฮิรตซ์และการเรียนรู้ของเครื่องจักรกลคอมพิวเตอร์