การเตรียมฟิล์มหายใจได้ฐานพอลิบิวทิลีนซัคซิเนต สำหรับการเก็บผักและผลไม้