การเก็บเกี่ยวโปรตีนจากนํ้าละลายปลาทูน่าเพื่อนำไปใช้เป็นส่วนผสมของผลิตภัณฑ์