แพลตฟอร์มสำหรับบริการ orthomosaic และวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับเกษตรแปลงใหญ่จากภาพถ่ายอากาศและข้อมูลเซนเซอร์สำหรับประเทศ