การผลิตแผ่นฟิล์มพลาสติกชีวภาพชนิดพอลิไฮดรอกซีบิวทีเรตจาก Arthrospira platensis สำหรับบรรจุภัณฑ์อาหาร