การจัดการแมลงและไรศัตรูมะพร้าวน้ำหอมเพื่อเพิ่มผลผลิตคุณภาพสูงและลดการสูญเสีย