การพัฒนาวัสดุหุ้มเรือนกระจกแปลงแสงจากอนุภาคควอนตัม (คาร์บอน-เซมิคอนดักเตอร์) สำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงและการเจริญเติบโตของพืช