ศักยภาพของโปรตีนและเปปไทด์จากสาหร่ายผักกาดทะเลเพื่อพัฒนาเป็นส่วนประกอบอาหารที่ มีฤทธิ์ทางชีวภาพ