ศักยภาพของโพลีแซ็กคาไรด์จากสาหร่ายผักกาดทะเล (Ulva rigida) เพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ อาหารสุขภาพพรีไบโอติก