การพัฒนาตัวดูดซับที่มีเหล็กเป็นองค์ประกอบบนเถ้าชานอ้อยและตัวรองรับซิลิกาที่มีรู พรุน 2 ขนาดเพื่อใช้ในการกำจัดสารหนู