นวัตกรรมการใช้ประโยชน์เถ้าชานอ้อยเพื่อการผลิตวัสดุปรับแต่งหมู่ฟังชั่นมูลค่าสูงสำหรับการ ประยุกต์ใช้ด้านการเกษตรอย่างยั่งยืนตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียว

Sub Project

Publish Year International Journal 2
2022 inดร.วลีพร ดอนไพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exNunchanok Musikanon, exZehui Du, exPariyawalee Sangteantong, exKunpirom Chainarong, inดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์, "Preparation of C-Zn functionalized MCM-41 from bagasse heavy ash for adsorption of volatile organic compounds", Materials Letters, ปีที่ 307, ฉบับที่ -, มกราคม 2022, หน้า 131065-131068
2022 exThanapha Numpilai, exChin Kui Cheng, inดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์, inดร.ธงไทย วิฑูรย์, ศาสตราจารย์, "Rapid effectual entrapment of arsenic pollutant by Fe2O3 supported on bimodal meso-macroporous silica for cleaning up aquatic system", Chemosphere, ปีที่ 300, ฉบับที่ -, สิงหาคม 2022, หน้า 134613-1-9
Publish Year International Conference 2
2021 exPariyawalee Sangteantong, inดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์, "Hydrophobic/hydrophilic NaCl-functionalized mesoporous silica adsorbent derived from bagasse heavy ash", NanoThailand 2021, 16 ธันวาคม 2021, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2021 exKunpirom Chainarong, inดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์, "Synthesis of bimodal mesoporous silica from bagasse heavy ash via pH alteration process with a single template", NanoThailand 2021, 16 ธันวาคม 2021, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย