การพัฒนาวัสดุคาร์บอนเพื่อใช้ในการคัดกรองความปลอดภัยในอาหารสำหรับอุปกรณ์การตรวจแรคโตพามีน

Publish Year International Conference 1
2022 exSupapitch Uten, exDeanpen Japrung, inดร.ภัทราพร ลักษณ์สิริกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "THE STUDY OF MAGNETIC GRAPHENE OXIDE FOR MICRORNA ISOLATION", Pure and Applied Chemistry International Conference 2022 (PACCON 2022), 30 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2022, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย