การพัฒนาวัสดุคาร์บอนเพื่อใช้ในการคัดกรองความปลอดภัยในอาหารสำหรับอุปกรณ์การตรวจแรคโตพามีน

Publish Year International Journal 1
2023 exKanokwan Janoona, exNattapon Kuntip, inนายจิตติ นิรมิตรานนท์, อาจารย์, inดร.ประภาศิริ พงษ์ประยูร, รองศาสตราจารย์, "How ractopamine binds to bovine serum albumin at the drug site 1", Molecular Simulation, ปีที่ 49, ฉบับที่ 6, เมษายน 2023
Publish Year International Conference 1
2022 exSupapitch Uten, exDeanpen Japrung, inดร.ภัทราพร ลักษณ์สิริกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "THE STUDY OF MAGNETIC GRAPHENE OXIDE FOR MICRORNA ISOLATION", Pure and Applied Chemistry International Conference 2022 (PACCON 2022), 30 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2022, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย