การประเมินความสดใหม่ของเนื้อสัตว์จากอาหารทะเลด้วย “ตัวดมกลิ่นความสด”