การผลิตชุดทดสอบภาคสนามจากนาโนเปเปอร์สำหรับตรวจจับสารปรอทที่ระดับความเข้มข้นต่ำมากและอยู่ในช่วงความเข้มข้นที่ปลอดภัยในอาหารและน้ำ

Publish Year International Conference 1
2022 exบัญฑิตยา พ่อค้า, exSunisa Lohakarok, exเบญจมาศ แก้วกอง, inดร.พีรดา ยิ่งยวด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จรรยา เจตนาเสน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The stabilizing effect of nanocellulose in the synthesis of silver nanoparticles.", The 2022 Pure and Applied Chemistry International Conference (PACCON 2022), 30 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2022, ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย