การพัฒนาสารต้นแบบต้านเอนไซม์รีเวอร์สทรานสคริบเทสของไวรัสเอดส์ในแมวจากสมุนไพรและเห็ดในประเทศไทยโดยเคมีสารสนเทศและเคมีทางยา

Sub Project

Publish Year International Journal 2
2022 inดร.พัชรีนารถ ทรัพย์อาภากร, รองศาสตราจารย์, exAunlika Chimprasit, exTheerawat Jantarat, inดร.สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์, "Insight investigation of rilpivirine and compounds from mushrooms as feline immunodeficiency virus reverse transcriptase inhibitors using molecular dynamics simulations and quantum chemical calculations", Molecular Simulation, ปีที่ 48, ฉบับที่ 5, มกราคม 2022
2021 exBorvornwat Toviwek, exOraphan Phuangsawai, exAdchatawut Konsue, inดร.สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์, exJennifer Riley, exNicole Mutter, exMark Anderson, exLauren Webster, exIrene Hallyburton, exKevin D Read, exPaul Gleeson, "Preparation, biological & cheminformatics-based assessment of N2, N4-diphenylpyrimidine-2,4-diamine as potential Kinase-targeted antimalarials", Bioorganic & Medicinal Chemistry, ปีที่ 46, ฉบับที่ -, กันยายน 2021, หน้า 116348
Publish Year International Conference 1
2021 exนางสาวภาวิณี ประภัสสรวัฒนา, exAunlika Chimprasit, inดร.สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์, inดร.พัชรีนารถ ทรัพย์อาภากร, รองศาสตราจารย์, "THE BINDING STUDY OF VIRAL CAPSID PROTEINS OF COXSACKIEVIRUS B3 WITH A BENZENE SULFONAMIDE DERIVATIVE AND RUPINTRIVIR BY USING COMPUTATIONAL METHODS", The 47th International Congress on Science, Technology and Technology-based Innovation (STT 47), 5 - 7 ตุลาคม 2021, นครปฐม ประเทศไทย