การพัฒนาสารต้นแบบต้านเอนไซม์รีเวอร์สทรานสคริบเทสของไวรัสเอดส์ในแมวจากสมุนไพรและเห็ดในประเทศไทยโดยเคมีสารสนเทศและเคมีทางยา

Sub Project

Publish Year International Journal 1
2021 exWijitra Meelua, exTanchanok Wanjai, exNatechanok Thinkumrob, exJulianna Olah, exJon I. Mujika, exJames R. Ketudat-Cairns, inดร.สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์, exรศ.ดร.จิตรยุทธ จิตถนอม, "Active site dynamics and catalytic mechanism in arabinan hydrolysis catalyzed by GH43 endo-arabinanase from QM/MM molecular dynamics simulation and potential energy surface", Journal of Biomolecular Structure and Dynamics, ปีที่ 40, ฉบับที่ 6, มีนาคม 2021