การปรับปรุงพันธุ์ไม้ผลเพื่อรองรับระบบการผลิตแบบ Smart Farming และสภาพแวดล้อมปกป้อง

Publish Year International Journal 1
2022 inดร.เกรียงศักดิ์ ไทยพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exวชิราภรณ์ สุขะกูล, exมัณฑณา บุญมาฉาย, "‘KU Gold’: a new yellow-fruit papaya cultivar in Thailand", Crop Breeding and Applied Biotechnology, ปีที่ 22, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2022, หน้า e438622412
Publish Year National Plant & Animal Regis. and Cert. / KU Invention 1
2022 inดร.เกรียงศักดิ์ ไทยพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "มะละกอพันธุ์เคยู โกล์ด", Kasetsart University, 2022