การประเมินการเจริญและสร้างสารต้านจุลชีพของเชื้อโพรไบโอติกส์ในสภาวะเพาะเลี้ยงมีสารโพลีแซกคาไรด์จากเส้นใยเห็ด