การเตรียมและตรวจสอบคุณลักษณะของเมมเบรนเฮกซะโกนอลโบรอนไนไตรด์ สำหรับการแยกเกลือออกจากน้ำ และการทำน้ำให้บริสุทธิ์