เทคนิคการปรับเปลี่ยนสัญญาณขาเข้าสำหรับลดการสั่นสะเทือนของระบบยืดหยุ่น