การพัฒนาระบบแจ้งเตือนความร้อนและสิ่งแวดล้อมที่ทำให้เกิดความเครียดสำหรับไก่ไข่ที่เลี้ยงในโรงเรือนแบบเปิด