การพัฒนาและปรับปรุงผิวสารตัวเติมซาแมเรียมออกไซด์ ที่เติมในวัสดุเชิงประกอบพอลิเอทิลีนมวลโมเลกุลสูงพิเศษ สำหรับการใช้งานกำบังรังสี

Publish Year International Journal 2
2023 exนางสาวดลฤดี โตเย็น, exThitisorn Anekratmontre, exNuatawan Thamrongsiripak, exThiti Rungseesumran, inดร.เกียรติศักดิ์ แสนบุญเรือง, รองศาสตราจารย์, "Comparisons of enhanced thermal neutron- and gamma-shielding properties in UHMWPE composites containing surface-treated Sm2O3 and Gd2O3 particles", Polymers for advanced technologies, ปีที่ 34, ฉบับที่ 7, กรกฎาคม 2023, หน้า 2394-2406
2021 inนางสาวดลฤดี โตเย็น, inนางสาวยุพดี เผ่าพันธ์, inนางสาวดารารัตน์ ช้างจันทร์, exEkachai Wimolmala, exSithipong Mahathanabodee, inดร.ธีรศานต์ เพียรพานิชย์, อาจารย์, exThitisorn Anekratmontree, inดร.เกียรติศักดิ์ แสนบุญเรือง, รองศาสตราจารย์, "Simulation of Neutron/Self-Emitted Gamma Attenuation and Effects of Silane Surface Treatment on Mechanical and Wear Resistance Properties of Sm2O3/UHMWPE Composites", Polymers, ปีที่ 13, ฉบับที่ 19, ตุลาคม 2021, หน้า 3390
Publish Year International Conference 2
2022 exDonruedee Toyen, exEkachai Wimolmala, exNarongrit Sombatsompop, exTeerasak Markpin, exNuatawan Thamrongsiripak, exThiti Rungseesumran, inดร.เกียรติศักดิ์ แสนบุญเรือง, รองศาสตราจารย์, "Surface-modified Sm2O3/UHMWPE composites as improved neutron-shielding materials: shielding, wear, dielectric, and mechanical properties", The 5th Bilateral seminar on radiation research and its related issues 2022, 7 ธันวาคม 2022, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2021 inนางสาวดลฤดี โตเย็น, inนางสาวยุพดี เผ่าพันธ์, exรศ.เอกชัย วิมลมาลา, inดร.เกียรติศักดิ์ แสนบุญเรือง, รองศาสตราจารย์, "Surface modification of samarium oxide (Sm2O3) fillers and their corresponding morphological, wear resistance, and mechanical properties of Sm2O3/UHMWPE composites", The 38th International Conference of Microscopy Society of Thailand (MST38), 26 มีนาคม 2021, ชลบุรี ประเทศไทย