การกระจายตัวเชิงพื้นที่เนื่องจากการเปลี่ยนสถานะของโปรตีนเชิงซ้อนที่สังเคราะห์ด้วยแสงในสาหร่ายเซลล์เดียว Chlamydomonas


แสดงความคิดเห็น

(0)