การศึกษาหน้าที่และโครงสร้างของเอนไซต์ย่อยลิกโนเซลลูโลส เพื่อใช้ในการสลายชีวมวล

Publish Year International Conference 1
2020 exPitchayatanakorn, P., exKongsaeree, P., inดร.ประชุมพร คงเสรี, รองศาสตราจารย์, "Structural characterization of HtBgl1A, a GH1 ?-glucosidase, fromHungateiclostridium thermocellum", the 15th International Symposium of the Protein Society of Thailand , 4 - 6 พฤศจิกายน 2020, Chatuchak กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย