เซนเซอร์ขนาดเล็กแบบตรวจจับได้หลายโมเลกุลแก๊สด้วยการดูดซึมสเปกตรัมแสงเพื่อการเกษตรแบบแม่นยำ