การพัฒนาความคล่องแคล่วว่องไวของนักกีฬาโกล์บอลด้วยบันไดลิงอัจฉริยะ