ประสิทธิภาพของโปรตีน CC chemokine เมื่อนำไปใช้เป็นสารเสริมฤทธิ์สำหรับวัคซีนเชื้อตายในปลานิล (Oreochromis niloticus) ทั้งในระดับห้องปฏิบัติการและภาคสนาม