การพัฒนาฟิล์มอัจฉริยะบ่งชี้ค่า pH ไคโตซานผสมแอนโทไซยานินเพื่อบอกความสดของเนื้อไก่