การใช้น้ำนึ่งปลาทูน่าเพื่อผลิตเปปไทด์ที่มีความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระและการลดความดันเลือด

Publish Year National Conference 2
2021 exมุกดาภรณ์ เกียรติโอฬาร, inดร.นันทิภา พันธุ์สวัสดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จีรวรรณ มณีโรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวเปรมวดี เทพวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การผลิตโปรตีนไฮโดรไลเซทที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและการยับยั้งเอนไซม์ ACE จากการย่อยน้ำนึ่งปลาทูน่าด้วยเอนไซม์อัลคาเลส", การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 52, 28 พฤษภาคม 2021, ชลบุรี ประเทศไทย
2020 exชณิตา จีระกุล, exมุกดาภรณ์ เกียรติโอฬาร, inนางสาวเปรมวดี เทพวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของความเข้มข้นของเอนไซม์และเวลาในการย่อยต่อค่าระดับการย่อยสลายและสมบัติการต้านอนุมูลอิสระของโปรตีนไฮโดรไลเซทจากน้ำนึ่งปลาทูน่า", การประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 58, 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2020, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย